Karta katalogowa ogniwa stacyjnego OPzS

Wizerunek ogniwa OPzS widziany od strony grzbietów płyt 18,5kB

Wizerunek ogniwa OPzS widziany od strony powierzchni płyt 15,4kB

[bok]Akumulatory typoszeregu OPzS są zbudowane z zespołu płyt dodatnich pancernych (rurkowych) i zespołu płyt ujemnych pastowanych, oddzielonych separatorami mikroporowatymi. Rdzenie i kratki płyt są wykonane ze stopu ołowiowo-antymonowego o zawartości 1,8% antymonu, co zapewnia ograniczoną obsługowość tych ogniw (zmniejszone gazowanie = zmniejszone parowanie). Sworznie biegunowe są przystosowane do spawania lub skręcania łączników międzyogniwowych. Baterie montowane z tych akumulatorów spełniają wymagania normy PN-78/E-83005 oraz odpowiadają normom międzynarodowym, w tym DIN 40736-0288 oraz 40737-12/90. Ogniwa typoszeregu OPzS są produkowane w pojemnościach od 100 do 3250Ah i napięciach od 12 do 2V. Kwasowe akumulatory stacjonarne z dodatnimi płytami pancernymi stosowane są jako rezerwowe źródło zasilania urządzń telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, oświetlenia awaryjnego, systemów kontroli i bezpieczeństwa w komunikacji, szpitalach i budynkach użyteczności publicznej. Kwasowe akumulatory z płytą pancerną są wykonywane zarówno z płyt suchoładowanych produkcji zachodniej, co ułatwia i skraca montaż baterii (np. produkcji "EMRPOL" SA)[front] lub z "surowych" dla których konieczny jest proces formacji (ładowania uruchamiającego) podczas montażu baterii (np. produkcji "ELMAR-ZREMB"). Konstrukcja akumulatora pancernego typu OPzS zapewnia jego żywotność w pracy buforowej do 15 lat.


akum Jak się kontaktować z nami? akum

akum Baterie trakcyjne akum

akum Strona główna akum

akum Coś o akumulatorach, małe FAQ akum