"BATER-SILESIA" s.c.

ul. Chrobrego 9/124

40-881 KATOWICEMam zaszczyt zaproponować Państwu korzystanie z usług naszej firmy. Oferta obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie wszelkich typów baterii akumulatorów stacyjnych, ich remonty, a także dostawę odpowiednich, spełniających wymogi stawiane przez zastosowane akumulatory - zasilaczy buforowych. Innym asortymentem w branży akumulatorów przemysłowych jest dostawa baterii trakcyjnych do wózków o napędzie elektrycznym. W ofercie naszej są baterie do wózków zarówno produkcji krajowej jak i z importu, np. bułgarskich.


akum Jak się kontaktować z nami? akum

akum Karta katalogowa ogniwa stacyjnego akum

akum Baterie trakcyjne akum

akum Coś o akumulatorach, małe FAQ akum

Aktualizacja 20.XII.1998 r.

Ogonki 97 - teraz!